СИСТЕМ
2020.01.09 нд 113 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 132 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (113 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
113
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 106 11:25:27 00:06:27 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:06:13 11:43:37 113 4 00:11:52 00:02:58 Утсаар
00:06:13 11:43:37 3 00:06:18 00:02:06 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 73, Бөхмөрөн - 5, Завхан - 3, Өлгий - 9, Тариалан - 14, Ховд - 9 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, 6
2 Батмөнх.Рэ
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
3 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Шалгуулах /тэтгэмж/-12, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 25
4 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-37, 37
5 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-12, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 14
6 Анхзаяа.Ба
(Улаангом)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 5
8 Бямбатогтох.Мя
(Завхан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
9 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 14
10 Шижир.Эн
(Өлгий)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Тодорхойлолт авах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 12
11 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /бусад/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тодорхойлолт авах-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-09 18:32:14, Л.Амарсанаа, Улаангом