СИСТЕМ
2020.01.10 нд 181 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 208 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (181 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
181
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 177 12:47:19 00:04:20 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:16 12:53:40 181 4 00:06:21 00:01:35 Утсаар
00:04:16 12:53:40 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 60, Бөхмөрөн - 19, Завхан - 2, Наранбулаг - 36, Өлгий - 25, Тариалан - 25, Ховд - 8, Хяргас - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Одгэрэл.Ба
(Улаангом)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
3 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Шалгуулах /тэтгэмж/-11, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 18
4 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-32, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 33
5 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
6 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-13, 13
7 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-1, 19
8 Бямбатогтох.Мя
(Завхан)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
9 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 38
10 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 25
11 Шижир.Эн
(Өлгий)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 32
12 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /СД/-4, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 14
13 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-10 19:03:56, Л.Амарсанаа, Улаангом