СИСТЕМ
2020.01.13 нд 247 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 315 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (247 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
247
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 240 21:36:44 00:05:24 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:05:27 22:27:28 247 7 00:50:44 00:07:14 Утсаар
00:05:27 22:27:28 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 151, Бөхмөрөн - 10, Зүүнговь - 8, Өлгий - 32, Тариалан - 12, Тэс - 5, Ховд - 22, Хяргас - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 4
2 Оюунтүлхүүр.Ав
(Улаангом)
Бусад-1, 1
3 Батням.Ма
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДШ тайлан өгөх-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 8
4 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-12, АЖНД баталгаажилтын хуудас-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 36
5 Дарьжав.Чо
(Улаангом)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 2
6 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-58, 58
7 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
Зөвөлгөө /СД/-20, НДД баталгаажуулах /СД/-29, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 68
8 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-16, 16
9 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 10
10 Энхтуяа.Бу
(Зүүнговь)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 9
11 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 12
12 Шижир.Эн
(Өлгий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Бусад-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тодорхойлолт авах-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 46
13 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /бусад/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 30
14 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
15 Болормаа.Лх
(Тэс)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-13 18:43:29, Л.Амарсанаа, Улаангом