СИСТЕМ
2020.01.16 нд 137 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 170 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (137 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
137
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 126 08:12:47 00:03:54 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:49 08:44:06 137 9 00:10:49 00:01:12 Утсаар
00:03:49 08:44:06 2 00:20:30 00:10:15 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 64, Бөхмөрөн - 11, Завхан - 1, Зүүнговь - 5, Наранбулаг - 14, Өлгий - 12, Тариалан - 11, Ховд - 18, Хяргас - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 3
2 Одгэрэл.Ба
(Улаангом)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
3 Батмөнх.Рэ
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Батхүү.Ор
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 9
5 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-5, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 13
6 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, 16
7 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /СД/-19, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-8, 27
8 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-9, 9
9 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
10 Бямбатогтох.Мя
(Завхан)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 2
11 Энхтуяа.Бу
(Зүүнговь)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 7
12 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /СД/-7, 14
13 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
14 Шижир.Эн
(Өлгий)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 18
15 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /бусад/-10, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 26
16 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-16 18:31:59, Л.Амарсанаа, Улаангом