СИСТЕМ
2020.01.20 нд 238 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 279 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (238 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
238
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 233 13:44:56 00:03:32 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:38 14:26:58 238 5 00:42:02 00:08:24 Утсаар
00:03:38 14:26:58 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 100, Бөхмөрөн - 24, Зүүнговь - 20, Наранбулаг - 18, Өлгий - 27, Тариалан - 24, Ховд - 22, Хяргас - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 1
2 Одгэрэл.Ба
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
3 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 8
4 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-45, 45
5 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-30, Бусад-4, Зөвөлгөө /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 45
6 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-12, 13
7 Анхзаяа.Ба
(Улаангом)
Тодорхойлолт авах-1, 1
8 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 24
9 Энхтуяа.Бу
(Зүүнговь)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 25
10 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 21
11 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-13, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 24
12 Шижир.Эн
(Өлгий)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Тодорхойлолт авах-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 37
13 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /бусад/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 27
14 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-21 09:02:36, Л.Амарсанаа, Улаангом