СИСТЕМ
2020.01.23 нд 107 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 130 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (107 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
107
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 101 05:25:32 00:03:13 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:05 05:30:41 107 6 00:05:09 00:00:51 Утсаар
00:03:05 05:30:41 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 54, Бөхмөрөн - 14, Наранбулаг - 6, Өлгий - 12, Тэс - 8, Ховд - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 3
2 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-21, 21
3 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /СД/-22, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 33
4 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, 7
5 Ганхуяг.Да
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
НДД баталгаажуулах /заавал/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 14
7 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 7
8 Шижир.Эн
(Өлгий)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 14
9 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 17
10 Болормаа.Лх
(Тэс)
Зөвөлгөө /СД/-5, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 13
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-24 14:47:22, Л.Амарсанаа, Улаангом