СИСТЕМ
2020.02.07 нд 91 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 104 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (91 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
91
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 86 03:30:16 00:02:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:28 03:45:03 91 4 00:12:35 00:03:08 Утсаар
00:02:28 03:45:03 1 00:02:12 00:02:12 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 58, Бөхмөрөн - 8, Давст - 5, Өлгий - 7, Тариалан - 3, Ховд - 10 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 1
2 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Шалгуулах /тэтгэмж/-6, 6
3 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-40, 40
4 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 6
5 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
6 Ганхуяг.Да
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
7 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-3, 8
8 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 3
9 Шижир.Эн
(Өлгий)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
10 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 14
11 Ганзаяа.Ба
(Давст)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-07 18:44:55, Л.Амарсанаа, Улаангом