СИСТЕМ
2020.03.16 нд 55 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 58 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
82% (45 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
18% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
55
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 53 02:21:26 00:02:40 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:36 02:23:23 55 2 00:01:57 00:00:58 Утсаар
00:02:36 02:23:23 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 31, Бөхмөрөн - 4, Наранбулаг - 7, Өлгий - 5, Ховд - 7, Хяргас - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-3, 3
2 Батмөнх.Рэ
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-6, 9
3 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, 9
4 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-11, 11
5 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 4
6 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 7
7 Шижир.Эн
(Өлгий)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 7
8 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-1, 7
9 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-16 18:17:03, Л.Амарсанаа, Улаангом