СИСТЕМ
СУМУУДАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ААН, БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИРАЛ, ДАРГА НАРТ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дэлхий нийтийн хэмжээнд Коронавирусийн цар тахал гарсантай холбогдуулан 2020 оны 5 сарын 04-ний өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх Хууль зүйн хэлтсээс 18 суманд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал, дарга нарт цахим сургалт зохион байгуулсанд оролцож Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдэлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль, журмыг хэрэгжүүлэх тухай мэдээлэл хийж асуултанд хариулж ажиллалаа.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-07 14:36:09, Л.Амарсанаа, Улаангом