СИСТЕМ
2020.05.22 нд 33 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 69 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
97% (32 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
33
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 33 00:44:36 00:01:21 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:21 00:44:36 33 0 Утсаар
00:01:21 00:44:36 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 3, Бөхмөрөн - 2, Наранбулаг - 9, Сагил - 1, Ховд - 14, Цагаанхайрхан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
2 Дарьжав.Чо
(Улаангом)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 2
3 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, 2
4 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 15
5 Уранчимэг.Ою
(Сагил)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /СД/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 42
7 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2020-05-25 09:01:15, Л.Амарсанаа, Улаангом