СИСТЕМ
2020.12.08 нд 110 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 132 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (110 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
110
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 87 03:08:09 00:02:09 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:44 06:52:16 110 23 03:44:07 00:09:44 Утсаар
00:03:44 06:52:16 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 31, Сагил - 8, Тэс - 7, Өлгий - 6, Баруунтуруун - 9, Зүүнговь - 12, Завхан - 7, Хяргас - 5, Наранбулаг - 3, Бөхмөрөн - 7, Ховд - 11, Өндөрхангай - 1, Давст - 2, Цагаанхайрхан - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-1, 1
2 Баасанхүү.Чи
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /заавал/-8, Зөвөлгөө /бусад/-3, НДШ тайлан өгөх-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 19
3 Батмөнх.Рэ
(Улаангом)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 6
4 Батхүү.Ор
(Улаангом)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
6 Түмэнжаргал.Цэ
(Улаангом)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 1
7 Азжаргал.Ол
(Баруунтуруун)
Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 9
8 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 8
9 Бямбатогтох.Мя
(Завхан)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 9
10 Энхтуяа.Бу
(Зүүнговь)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 18
11 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 3
12 Уранчимэг.Ою
(Сагил)
Зөвөлгөө /СД/-5, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
13 Шижир.Эн
(Өлгий)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
14 Тунгалаг.Бү
(Өндөрхангай)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 1
15 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 12
16 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, 5
17 Болормаа.Лх
(Тэс)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, 9
18 Ганчимэг.Со
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, 3
19 Ганзаяа.Ба
(Давст)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2
20 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
21 Ариунболор.Га
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-09 10:29:37, Л.Амарсанаа, Улаангом