СИСТЕМ
2021.01.20 нд 100 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 133 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (100 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
100
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 92 01:20:35 00:00:52 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:00:50 01:23:28 100 8 00:02:53 00:00:21 Утсаар
00:00:50 01:23:28 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 27, Баруунтуруун - 3, Бөхмөрөн - 13, Өлгий - 7, Наранбулаг - 17, Ховд - 10, Өндөрхангай - 1, Сагил - 11, Тэс - 11 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, Бусад-1, 5
2 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, 22
3 Азжаргал.Ол
(Баруунтуруун)
Зөвөлгөө /СД/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
4 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 13
5 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
НДД баталгаажуулах /СД/-13, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 22
6 Уранчимэг.Ою
(Сагил)
Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Тодорхойлолт авах-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 20
7 Шижир.Эн
(Өлгий)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 10
8 Тунгалаг.Бү
(Өндөрхангай)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
9 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 23
10 Болормаа.Лх
(Тэс)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-21 11:42:02, Л.Амарсанаа, Улаангом