СИСТЕМ
2021.02.08 нд 113 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

28 төрлийн үйлчилгээг 140 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (113 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
113
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 98 06:17:32 00:03:51 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:33 06:41:29 113 14 00:23:23 00:01:40 Утсаар
00:03:33 06:41:29 1 00:00:34 00:00:34 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 36, Хяргас - 7, Түргэн - 16, Өндөрхангай - 4, Завхан - 9, Тариалан - 2, Бөхмөрөн - 11, Өмнөговь - 3, Ховд - 8, Цагаанхайрхан - 12, Өлгий - 3, Давст - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Зөвөлгөө /СД/-4, СДД /шимтгэл төлөлт/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 16
2 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-5, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 15
3 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 11
4 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 11
5 Бямбатогтох.Мя
(Завхан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, СДД /шимтгэл төлөлт/-5, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 18
6 Ичинхорлоо.Но
(Тариалан)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
7 Туяа.Чо
(Түргэн)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 19
8 Шижир.Эн
(Өлгий)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
9 Тунгалаг.Бү
(Өндөрхангай)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 4
10 Янжиндулам.Дэ
(Өмнөговь)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 3
11 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 13
12 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 9
13 Ганзаяа.Ба
(Давст)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, СДД /шимтгэл төлөлт/-2, 4
14 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-2, Тодорхойлолт авах-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-09 08:53:51, Л.Амарсанаа, Улаангом