СИСТЕМ
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Улаангом суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт 2021 оны Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан гаргахад анхаарах асуудлууд, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ зэрэг сэдвээр мэдээлэл хийлээ.

НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-19 18:19:20, Л.Амарсанаа, Улаангом