СИСТЕМ
“Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт”- ыг www.ndaatgal.mn/nd8 цахим системээс хэвлэн авах боломжтой

Монгол улсын Засгийн газрын “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Ажлын байрыг дэмжих зээл”-д хамрагдах зээлдэгч-ажил олгогчдод зориулсан “Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт”- ыг www.ndaatgal.mn/nd8 цахим системээс хэвлэн авах боломжийг бүрдүүллээ. Та “НДШТ-тодорхойлолт” товчийг ашиглан хэвлэж авна уу.

НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-22 17:01:05, Л.Амарсанаа, Улаангом